Ontwerpwijzer Hoppinpunten

Nu de locaties van de talrijke Hoppinpunten in Vlaanderen grotendeels zijn bepaald, kunnen steden en gemeenten – en andere actoren betrokken bij de realisatie van Hoppinpunten – concrete handvaten gebruiken voor de inrichting van deze belangrijke knooppunten van verschillende vervoersmodi. Deze richtlijnen zijn nu gebundeld in de Ontwerpwijzer Hoppinpunten. De Ontwerpwijzer werd in opdracht van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) opgemaakt door Mobipunt vzw en partners Infopunt Publieke Ruimte, Mpact, Autodelen.net en Arcadis.

De Ontwerpwijzer zet de voorwaarden vanuit de Vlaamse regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van toegankelijkheid, om in concrete richtlijnen – sommige daarvan bindend, andere aanbevolen, aangevuld met suggesties om de kwaliteit van het Hoppinpunt te verhogen. Voor elk type Hoppinpunt en voor elke ruimtelijke context worden specifieke aanbevelingen gedaan. Waar nodig wordt doorverwezen naar relevante vademecums en beleidsdocumenten. De focus ligt niet enkel op het mobiliteitsaanbod, maar ook op aanvullende diensten, signalisatie, ruimtelijke inrichting en veiligheid.

Je vindt de volledige Ontwerpwijzer met meer informatie op de website van AWV. Op dinsdag 22 februari om 10u en op donderdag 24 februari om 13u30 wordt in een webinar toegelicht hoe de Ontwerpwijzer Hoppinpunten in elkaar zit en welke informatie erin te vinden is. Inschrijven kan via dit formulier.

Meer dan 80.000 Vlaamse autodelers in 2020

Autodelen wordt enkel populairder, dat blijkt uit het ‘rapport autodelen 2020’ dat Autodelen.net publiceerde. Het aantal autodelers verviervoudigde van 20.000 in 2017 naar meer dan 80.000 in januari 2021. Zelfs in het coronajaar 2020 is het aantal verplaatsingen met deelwagens gestegen. Deze cijfers stemmen ons optimistisch voor de toekomst van mobipunten in Vlaanderen.