Welkom

  • Ontwerpwijzer Hoppinpunten
    Nu de locaties van de talrijke Hoppinpunten in Vlaanderen grotendeels zijn bepaald, kunnen steden en gemeenten – en andere actoren betrokken bij de realisatie van Hoppinpunten – concrete handvaten gebruiken voor de inrichting van deze belangrijke knooppunten van verschillende vervoersmodi. Deze richtlijnen zijn nu gebundeld in de Ontwerpwijzer Hoppinpunten. De Ontwerpwijzer werd in opdracht van …

Welkom bij Mobipunt vzw

Mobipunt vzw staat in voor de individuele begeleiding van gemeenten en projectontwikkelaars bij de conceptualisering, planning en vormgeving van mobipunt(en). Dankzij een intensieve samenwerking met Infopunt Publieke Ruimte, autodelen.net en Mpact vzw brengen we meer dan 50 jaar aan expertise samen en garanderen we een 360°-aanpak. We zorgen ervoor dat een mobipunt:

  • past in een onderbouwde mobiliteitsvisie en de omgeving
  • een meerwaarde is voor buurtbewoners en lokale zelfstandigen
  • voldoet aan alle Hoppin-subsidievoorwaarden

Het succes van elk mobipunt ligt in het gebruik ervan. Het is dus van cruciaal belang dat omwonenden, verenigingen en zelfstandigen de meerwaarde inzien. Daarom ondersteunen we bij infocampagnes die het gebruik aanmoedigen. Heb je vragen? Wil je zelf een mobipunt inrichten? Twijfel niet en neem gerust contact op.

Ondersteuning steden
en gemeenten

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan 1000 mobipunten onder de merknaam “Hoppin”. Binnen de Vlaamse visie basisbereikbaarheid spelen deze Hoppinpunten een cruciale rol. Maar hoe ga je als gemeente nu aan de slag bij de implementatie van deze Hoppinpunten? Hoe geef je de inwoners het beste alternatief op eventuele buslijnen die verdwijnen? Waar ligt de meerwaarde voor de buurt en de lokale handelaars?

Via een individueel traject gaan we aan de slag om samen één of meerdere Hoppinpunten in jouw gemeente vorm te geven.

Hoppin: herkenbaarheid en leesbaarheid

Om een mobipunt ook herkenbaar te maken ontwikkelde Mobipunt vzw samen met Infopunt Publieke Ruimte de Hoppinzuil. Naast de zuil zijn er ook verschillende andere producten in ontwikkeling die ervoor moeten zorgen dat een Hoppinpunt makkelijk leesbaar is voor de gebruikers.

Via een herkenbare en tegelijk gepersonaliseerde vormgeving zorgen we ervoor dat elk Hoppinpunt herkenbaar is voor de gebruiker en tegelijk past in de lokale context.

Onze projecten

Mobipunt vzw begeleidt sinds 2019 verschillende pilootprojecten in Vlaanderen. Via het project ‘Netwerk Mobipunten’ van de provincie Oost-Vlaanderen begeleiden we samen met verschillende partners 19 gemeenten bij de ontwikkeling van hun eerste mobipunt. Het project ‘Maak een Mobipunt’ van de provincie Vlaams Brabant is een klimaatproject in samenwerking met o.a. Interleuven en 8 gemeenten.

Opening eerste mobipunt binnen het project ‘Netwerk Mobipunten’. (mei 2020). De Hoppin merknaam is pas later dat jaar gelanceerd.

Jetpack's Portfolio post type does not appear to be enabled on your site. Check its status or disable this section from the theme's options.