Welkom bij Mobipunt vzw

Aangenaam! Wij begeleiden steden, gemeenten en organisaties bij de conceptualisering, planning en vormgeving van mobipunten. We zorgen ervoor dat een mobipunt:

  • past in een onderbouwde mobiliteitsvisie en de omgeving
  • een meerwaarde is voor reizigers, buurtbewoners en lokale zelfstandigen
  • voldoet aan alle Hoppin-subsidievoorwaarden

Bekijk ons aanbod of neem vrijblijvend contact op!

Ondersteuning steden
en gemeenten

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan duizend mobipunten onder de merknaam Hoppin. Binnen het Vlaamse beleidskader basisbereikbaarheid spelen deze Hoppinpunten een cruciale rol. Maar hoe ga je als gemeente aan de slag bij de implementatie van deze Hoppinpunten? Hoe geef je de inwoners het beste alternatief op eventuele buslijnen die verdwijnen? Waar ligt de meerwaarde voor de buurt en de lokale handelaars?

Via een individueel traject gaan we aan de slag om samen één of meerdere Hoppinpunten in jouw gemeente vorm te geven. Contacteer ons vrijblijvend via info@mobipunt.be.

Onze projecten

Sinds 2019 begeleiden we verschillende pilootprojecten in Vlaanderen. Via het project ‘Netwerk Mobipunten’ van de Provincie Oost-Vlaanderen werkten we, samen met verschillende partners en 19 gemeenten, mee aan de ontwikkeling van hun eerste mobipunt. Het project ‘Maak een Mobipunt’ van de provincie Vlaams Brabant is een klimaatproject in samenwerking met o.a. Interleuven en acht gemeenten. Ook in het Pajottenland bouwen we mee aan zes kwalitatieve en toegankelijke Hoppinpunten en SOLVA begeleidt samen met Mobipunt vzw verschillende gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen bij hun Hoppin-ontwerpen. Binnen het Europese project (Interreg NWE) eHUBS wisselen we kennis uit met verschillende partners en organiseren we jaarlijks een masterclass en inspiratiesessies.

Opening eerste mobipunt in het project ‘Netwerk Mobipunten’ (mei 2020). Hoppin werd pas later dat jaar gelanceerd.

Hoppin: herkenbaarheid en leesbaarheid

Om het gebruik van mobipunten aan te moedigen, is zichtbaarheid belangrijk. Om mobipunten herkenbaar te maken in de omgeving, ontwikkelde Mobipunt vzw samen met Infopunt Publieke Ruimte een mobipunt-zuil, waaraan later ook de Hoppinhuisstijl werd toegevoegd. Naast de zuil zijn er ook andere producten in ontwikkeling die ervoor moeten zorgen dat een Hoppinpunt makkelijk leesbaar is voor de gebruikers.