Mobipunt2020-07-23T11:48:01+00:00

Wat is een mobipunt?

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, nabij voldoende vervoerpotentieel, komt in aanmerking als mobipunt. Daarbij moet het wel aan de nodige prestatie-eisen in functie van de ruimtelijke context voldoen. De vervoerregioraad neemt de regierol op voor de (inter)regionale mobipunten, de lokale overheid voor de lokale en buurtmobipunten.

In juli 2020 maakte Vlaams minister Lydia Peeters bekend dat mobipunten voortaan de merknaam “Hoppin”-punten krijgen. De minister liet weten dat ze een budget van 104 miljoen euro voorziet. Meer info via: www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin

Heb je interesse om een mobipunt in te richten in jouw gemeente?
Download de Start-to-mobipunt-handleiding en neem contact op met één van de initiatiefnemers via hallo@mobipunt.be.

Mobipunten in Vlaanderen

Op onderstaande kaart vind je de reële mobipunten en mobipunten die er weldra aankomen. 50 Vlaamse gemeenten hebben reeds concrete interesse getoond. Voor sommige is het echter te vroeg om deze op het kaartje op te nemen. Klik op het mobipunt icoontje op de kaart voor meer info over het aanbod ter plaatse.
   : Reëel mobipunt
: Mobipunt in uitvoering (De exacte locatie van deze mobipunten wordt later toegevoegd na concrete toewijzing van de gemeente zelf.)

Vlaamse ondersteuning mobipunten

Taxistop vzw, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte ontvingen steun van het Vlaams Departement Mobiliteit om in 2018-2019 het concept mobipunten in Vlaanderen te promoten, te concretiseren en gemeenten op weg te helpen bij de implementatie.