Inspiratie uit Göteborg

Inspiratie uit Göteborg

Eind november reisde een kleine delegatie van Mobipunt, Autodelen.net en Mpact naar Göteborg, Zweden, voor een van de hoogtepunten van het jaar als het gaat over duurzame mobiliteit: de conferentie georganiseerd door POLIS, het Europese netwerk dat steden, regio’s, organisaties, bedrijven verenigt rond innovatieve mobiliteitsoplossingen. We reisden volgens onze eigen principes, met de trein en de ferry, en troffen Göteborg aan onder een dik sneeuwtapijt.

Voorafgaand aan de conferentie verzamelden de partners van het eHUBS-project letterlijk rond de tafel om gedachten uit te wisselen over ‘e-hubs’, ofwel knooppunten voor elektrische gedeelde mobiliteit – mobipunten dus. Er werd gesproken over het potentieel en de uitdagingen van de verschillende vormen van deelmobiliteit en de regelgevende kaders – die ondersteunend kunnen werken, maar ook kunnen beperken. De andere gesprekstafels legden de focus op het belang van en de nood aan goede data-uitwisseling, op slimme inrichting van mobipunten in de openbare ruimte en op het inzetten op mobipunten om beleidsdoelstellingen waar te maken. Mobipunten of e-hubs dienen namelijk niet enkel als mobiliteitsoplossing, maar kunnen een groter doel dienen, bijvoorbeeld toegankelijkheid voor iedereen. Een volledig verslag (in het Engels) van het eHUBS-uitwisselingsmoment is hier te lezen.

Op de POLIS-conferentie was het niet eenvoudig te kiezen uit het uitgebreide aanbod aan presentaties. Het was erg inspirerend om te zien hoe steden en regio’s in verschillende Europese landen omgaan met hun mobiliteitsuitdagingen – die toch voor een deel universeel lijken te zijn.
We zagen voorbeelden van hoe technologie wordt ingezet om huidige en potentiële situaties in beeld te brengen en ze op die manier tastbaar en begrijpelijk te maken, voor beleidsmakers en voor burgers. Het belang van uitwisseling van data werd tijdens de verschillende sessies ook meermaals duidelijk. Daarmee kunnen lokale besturen en aanbieders immers het gebruik van deelmobiliteit beter afstemmen en optimaliseren. Collega Tjalle (Mpact) gaf een toelichting over de toepassing van TOMP-API, die data-uitwisseling mogelijk maakt (onder andere toegepast op onze MobX-Touch-zuilen).
Enkele steden en organisaties toonden hoe bewust inzetten op participatie kan bijdragen aan het succes van deelmobiliteit, bijvoorbeeld door burgers te bevragen of heel actief te betrekken, ook bij het ontwerpen van mobipunten.

De eerste plenaire sessie beklemtoonde het potentieel van een goede en open samenwerking tussen de publieke en private sector – steden, bedrijven en kennisinstellingen – rond een gezamenlijke visie, werkend naar eenzelfde doel: duurzame, verantwoorde(lijke) mobiliteit. De afsluitende sessie legde dan weer de nadruk op toegankelijkheid en gelijkwaardigheid bij het uitwerken van mobiliteitsplannen en het mobiliteitsaanbod (bijvoorbeeld veiligheid in het openbaar vervoer).

En er zijn natuurlijk ook steden die een voortrekkersrol opnemen. Dit jaar werd eHUBS-partner Amsterdam bekroond met de Thinking Cities Award en de stad Leuven (met nu al 41 mobipunten) neemt de komende twee jaar het voorzitterschap van POLIS op. Ze nemen de fakkel over van gaststad Göteborg, die de voorbije jaren ook volop inzette op duurzame mobiliteit.

We keerden terug met een koffer vol inspiratie, een heel aantal nieuwe connecties en veel hoop voor de toekomst!

Alle presentaties van de conferentie zijn te vinden op de website van Polis. De plenaire sessies zijn daar ook volledig te herbekijken.