2023: het jaar dat de deelmobiliteit zichtbaar wordt

De evolutie van basisbereikbaarheid, deelmobiliteit en Hoppinpunten staat nooit stil. Vanuit Mobipunt vzw volgen we de evoluties op de voet en bekijken we telkens de voordelen voor onze steden en gemeenten. 2022 had heel wat nieuws voor alle bestuursniveaus, voor 2023 rekenen we op een ongeziene versnelling. Maar minstens even belangrijk als de snelheid zijn kwalitatieve, toegankelijke, aangename Hoppinpunten met extra diensten en een volwaardig vervoersaanbod! 

2022: De kaders kregen vorm 

Op Vlaams niveau werd de Ontwerpwijzer Hoppinpunten voorgesteld, met duidelijke richtlijnen waarmee elke stad of gemeente aan de slag kan. De Hoppin Huisstijlgids kreeg in december nog een update, met o.a. gepersonaliseerde Hoppinzuilen in de huisstijl van de stad of gemeente. Maar het belangrijkste nieuws kwam eind augustus toen basisbereikbaarheid van een big bang naar een gefaseerde uitrol omschakelde – met vijf fasen, waarvan de eerste op 1 januari in werking trad.  

Lokaal veranderde er nog veel meer, heel wat intercommunales namen initiatieven om hun steden en gemeenten te ondersteunen. Er zijn aankoopcentrales voor materialen, ondersteuning bij het ontwerp en mogelijk ook bij de uitvoering. Ook heel wat steden en gemeenten schakelden een versnelling hoger. Van een goedgekeurd plan, tot een spade in de grond. Van een concrete tijdlijn voor alle punten tot het voorzien van de nodige budgetten in de meerjarenplannen.  

2023: Van kaders naar realisaties 

In 2023 verandert alles, we gaan van kaders naar realisaties. In 2023 worden de Hoppinpunten zichtbaar voor de reiziger. Alle bouwstenen van de afgelopen maanden en jaren zijn het fundament geworden waarop onze Hoppinpunten gebouwd worden.  

“Waar deelmobiliteit een essentiële schakel wordt in het netwerk – in 20 tot 25% van de locaties – moeten kwalitatieve Hoppinpunten prioritair uitgerold worden.” 

Met de gefaseerde uitrol zal ons openbaar vervoernetwerk er de komende 12 tot 24 maanden anders gaan uitzien. Waar deelmobiliteit een essentiële schakel wordt in het netwerk – in 20% tot 25% van de Hoppinpunten – moeten kwalitatieve Hoppinpunten prioritair uitgerold worden. Waar buslijnen rechtgetrokken worden voor een betere doorstroming, verwachten we van de reiziger dat die een grotere afstand aflegt richting het openbaar vervoer. Ook daar zijn Hoppinpunten essentieel, om de toegankelijkheid te garanderen, om een veilige en aangename overstapplaats te creëren, om een veilige en kwalitatieve fietsenstalling te voorzien. Of gewoon door de extra diensten die de reiziger toestaan om comfortabel te wachten tot de regenbui over is. Als we niet willen dat de reiziger afhaakt, moeten we ervoor zorgen dat de essentiële Hoppinpunten er zijn, kwalitatief – en zo snel mogelijk.  

Bron: SOLVA – Lion Eyes

Nieuws: Deelmobiliteit, de vervoerregio beslist! 

Een grote en terechte zorg van steden en gemeenten was de uitrol van de deelmobiliteit. De zorgen zijn nog niet volledig weg, maar er is nu wel duidelijkheid! De vervoerregio’s zullen het budget krijgen dat ze voorzien hebben voor deelmobiliteit en zullen zelf iemand kunnen aanstellen die verantwoordelijk is voor de aanbesteding van de regionale deelmobiliteit. Deze boodschap bracht minister Peeters op de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van donderdag 12 januari. 

Concreet betekent dit dat deelwagens door de vervoerregio’s aanbesteed zullen worden, iets wat sinds augustus 2022 onduidelijk was, nadat er geen aanbieder was gevonden. Ook de aanbieder van het fietsdeelsysteem kan door elke vervoerregio afzonderlijk gekozen worden. Dit houdt in dat de vervoerregio de vrije keuze heeft om aan te sluiten bij een bestaande raamovereenkomst, of voor een nieuwe of – waar mogelijk – bestaande raamovereenkomst van een intercommunale of de vervoerregio kan een penhouder aangeduid worden om een raamovereenkomst in de markt te zetten.  

“De vervoerregio’s zullen het budget krijgen dat ze voorzien hebben voor deelmobiliteit en zelf iemand kunnen aanstellen die verantwoordelijk is voor de aanbesteding van de regionale deelmobiliteit.” 

Dit zorgt ervoor dat de deelsystemen veel meer op maat van de vervoerregio kunnen worden gekozen en de groeiende zorgen over het uitblijven van deelwagens of elektrische -fietsen wegnemen.  Vanuit Mobipunt vzw hopen we dat dit ook voor een verdere versnelling zal zorgen. Want mobipunten zijn de essentiële schakels in het Hoppinnetwerk.  

Hier vind je nog enkele interessante linken! 
Ontwerpwijzer Hoppinpunten
Huisstijlgids