Subsidies voor Hoppinpunten: wat je moet weten

Sinds april 2022 is het Besluit Hoppinpunten van kracht. De Vlaamse regering legde daarin de subsidievoorwaarden voor de verschillende types Hoppinpunten vast. Wat staat er in het nieuwe BVR en hoe maak je aanspraak op subsidies voor de plannen in jouw gemeente? We maken je graag wegwijs.

De subsidiebedragen zijn identiek gebleven in vergelijking met het BVR mobipunten van 2020. Lokale en buurt-Hoppinpunten worden nog steeds 100 procent gesubsidieerd, (inter)regionale voor de helft. Het belangrijkste verschil zijn de subsidieerbare posten – dat zijn er nu meer dan voorheen. Zo kan je de subsidie nu ook inzetten voor studiekosten, voor de aankoop van fietskluizen en fietslockers en voor vergroening. Alle bedragen en subsidieerbare posten zijn overzichtelijk gemaakt op de website van de Vlaamse Overheid.

Let erop dat de subsidie pas na oplevering kan worden aangevraagd én dat het Hoppinpunt volledig toegankelijk aangelegd moet zijn – alle richtlijnen hiervoor staan beschreven in de Ontwerpwijzer Hoppinpunten. Wat dan wél weer kan, is het Hoppinpunt gefaseerd uitvoeren en meerdere aanvragen indienen. Dat kan mogelijk helpen om sneller vooruit te gaan en op iets langere termijn het Hoppinpunt kwalitatiever te maken. 

Naast de Hoppinsubsidie is ook andere ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld via het Lokaal Energie- en Klimaatpact, maar ook voor het toegankelijk maken van haltes en wachtaccommodatie (beschreven in het BVR Haltes en halte-infrastructuur). Daaraan wijden we binnenkort een apart bericht. Dubbele subsidiëring van eenzelfde element is uiteraard niet toegestaan.

Heb je vragen over Hoppinpunten in jouw stad of gemeente? Wij ondersteunen graag bij de planning en geven advies wat betreft de financiering. Contacteer ons vrijblijvend via info@mobipunt.be.