Onze diensten

Mobipunt vzw maakt van elk mobipunt een succes!

Mobipunt vzw staat in voor de individuele begeleiding van gemeenten en projectontwikkelaars bij de conceptualisering, planning en vormgeving van mobipunten/Hoppinpunten. Dankzij een intensieve samenwerking met Infopunt Publieke Ruimte, Autodelen.net en Mpact vzw brengen we meer dan 50 jaar aan expertise samen en garanderen we een 360°-aanpak.

Het succes van elk mobipunt ligt in het gebruik ervan. Het gebruik wordt bepaald door de juiste locatie, de aanwezigheid van de juiste mobiliteitsdiensten, een goed ontwerp en natuurlijk goede participatie- of informatiecampagnes. Mobipunt vzw kan op elk moment in dit proces inpikken en je verder ondersteunen bij de ontwikkeling van je mobipunt (in Hoppinstijl).

Wil je zelf een mobipunt inrichten? Twijfel niet en neem gerust contact op.

Een mobipunt, daar wil je naartoe: welke diensten zijn er nodig?

Een mobipunt of Hoppinpunt is meer dan een simpele overstapplaats, het biedt de reizigers extra diensten en mogelijkheden. De basis moet natuurlijk in orde zijn. Zo zijn toegankelijkheid voor iedereen, een veilige fietsenstalling mét plaats voor buitenmaatse fietsen, en volgens de Vlaamse regelgeving ook een Hoppinzuil, het absolute minimum. Maar het kan nog zo veel meer zijn, afhankelijk van de ruimte en de locatie:

  • Ligt het mobipunt aan een fietssnelweg? Voeg dan een fietspomp of fietsherstelkit toe.
  • Bevindt het mobipunt zich in het centrum en is er geen postpunt in de buurt? Waarom geen pakjesautomaat voorzien?
  • Is er nog geen elektrische laadpaal in de buurt? Voeg er een toe en geef een meerwaarde aan de buurtbewoners en bezoekers.

Aan een mobipunt kan je dus niet alleen gebruik maken van een trein, bus of deelwagen. Met allerhande diensten kan je de aantrekkelijkheid en toegevoegde waarde verhogen. Mobipunt vzw gaat met jouw gemeente aan de slag voor de realisatie van een mobipunt/Hoppinpunt op maat van jouw locatie en context.

Een mobipunt, daar ben je graag: een veilig en aantrekkelijk mobipunt!

Er zullen mobipunten verschijnen op marktpleinen, in wijken, langs gewestwegen en aan industrieparken. Elke locatie heeft voor het ontwerp en de inrichting zijn eigen specifieke eisen en kansen. Zo kan het in een wijk een nieuwe ontmoetingsplaats worden. Of een mobipunt op de markt kan samengaan met ontharding en meer groene ruimte. Elk punt is uniek, elk begeleidingstraject is dat ook. Mobipunt vzw gaat samen met de gemeente aan de slag en:

  • brengt de noden en wensen voor het ontwerp en de inrichting van het mobipunt in kaart;
  • realiseert een ontwerpschets en toetst deze indien gewenst af via een participatiemoment;
  • werkt 2D-ontwerpschetsen of 3D-visualisaties uit.

Bij het ontwerp houden we rekening met een hele reeks vereisten. Naast de huisstijl en noden voor deelmobiliteit, streven we samen met onze partners naar een goede inrichting van de publieke ruimte. Op deze manier gaat ook de buurt erop vooruit en zorgen we ervoor dat iedereen zich er goed en veilig voelt.

Een mobipunt, dat is van de buurt: hoe gebruik ik een mobipunt?

Voor veel Vlamingen is deelmobiliteit momenteel nog beperkt, naast het openbaar vervoer via bus en trein. Onder de merknaam Hoppin zullen er honderdduizenden Vlamingen kennismaken met mobipunten en nieuwe vormen van (deel)mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat de buurt het mobipunt omarmt, organiseert Mobipunt vzw samen met de gemeente participatie- en informatiesessies.

Informatie

Onbekend maakt onbemind en mobipunten zijn momenteel nog weinig bekend bij de brede bevolking. Communicatie is dan ook essentieel om mobipunten/Hoppinpunten bekend te maken bij de inwoners en het gebruik ervan aan te moedigen. Het communicatietraject kan al starten bij het ontwerp, door op belangrijke momenten de inwoners te informeren over de ontwikkelingen. Bij de realisatie van het traject dient er zeer actief gecommuniceerd te worden, over wat het mobipunt is en hoe het gebruikt kan worden.

Mobipunt vzw ondersteunt en adviseert gemeenten in hun communicatietraject. Ook organiseren we informatiesessies voor buurtbewoners waarin we toelichten hoe mensen gebruik kunnen maken van de verschillende (mobiliteits)diensten.

Participatie

Afhankelijk van de locatie en de doelen van de gemeente kan er gekozen worden voor een beperkt participatiemoment of een uitgebreid participatietraject. Tijdens het participatiemoment vragen we aan de inwoners feedback op de voorgestelde diensten en het voorlopige ontwerp. Op deze manier stimuleren we de buurtbewoners om mee te denken met de gemeente en zoeken we naar kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken voor de buurt. Dit participatiemoment is tegelijk ook een eerste informatiemoment over mobipunten.

Via het participatietraject betrekken we inwoners, het middenveld en ook lokale ondernemingen bij de ontwikkeling van het mobipunt. Dit gaat van advies en input over de verschillende (mobiliteits)diensten tot inspraak over de noden van de buurt vooraleer er gestart wordt met een ontwerp. Zo geven we de inwoners mede-eigenaarschap en zal het mobipunt beter afgestemd zijn op de lokale noden.

Reis mee naar de mobiliteit van de 21ste eeuw

Mobipunt vzw ondersteunt de gemeente of projectontwikkelaar van idee naar ontwerp. Maar ook na de realisatie helpen we bij de communicatie en bekendmaking van het mobipunt of Hoppinpunt. Wil je graag gebruik maken van onze diensten tijdens het volledige ontwikkelingsproces of een deel ervan? Neem contact op en dan kijken we welke meerwaarde Mobipunt vzw kan betekenen voor jouw gemeente of organisatie.