‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’

Met die slagzin werkt SOLVA aan een netwerk van kwalitatieve, herkenbare Hoppinpunten in de regio. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ondersteunt steden en gemeenten bij het ontwerpen en realiseren van toegankelijke knooppunten van openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit. SOLVA doet dit samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en zal ook beroep doen op de expertise van Mobipunt vzw. Wij zullen de komende jaren nauw betrokken zijn bij het project en zullen het concrete ontwerp van twintig Hoppinpunten actief begeleiden.

Zuid-Oost-Vlaanderen wil vooruit. Er werden al ontwerpplannen gemaakt voor dertig Hoppinpunten. Daarnaast zal SOLVA ook een aankoopcentrale opstarten voor essentiële en aanvullende diensten, gaande van zitmeubilair en fietsenstallingen tot lockers. Dat moet het eenvoudiger maken voor steden en gemeenten om de Hoppinpunten aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor reizigers én buurtbewoners.

Ook al lijkt het op het eerste zicht misschien niet zo, Hoppinpunten ontwerpen is maatwerk. Iedere locatie is uniek, elke context brengt specifieke noden en uitdagingen met zich mee. Daarom zet Mobipunt vzw met veel plezier de schouders onder dit project, zodat Hoppinpunten gerealiseerd kunnen worden die goed uitgerust zijn, toegankelijk zijn voor iedereen en een meerwaarde voor de buurt.

Meer informatie is te lezen op de website van SOLVA. Wil je weten wat Mobipunt vzw voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op!