Eerste privaat mobipunt in Vlaanderen

Matexi is de eerste private ontwikkelaar van mobipunten in Vlaanderen. Op donderdag 6 september opende de projectontwikkelaar een mobipunt in aanwezigheid van Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en minister Ben Weyts. Het mobipunt bevindt zich in Vilvoorde aan de nieuwe site 4 Fonteinen, het meest omvangrijke stadsvernieuwingsproject in Vlaanderen. Het mobipunt bevindt zich op het autovrije Broekplein, het eerste publieke plein op de site. 

Het mobipunt biedt 2 Zen Car elektrische deelwagens aan samen met 5 Mobit Smart Bike Sharing deelfietsen en frequent openbaar vervoer. Initiatiefnemer Matexi trekt zo de kaart van gedeeld vervoer. Dit kadert perfect binnen de duurzame krachtlijnen waarrond 4 fonteinen wordt opgebouwd.

Meer info over het mobipunt 4 Fonteinen.