Home//Angelo Meuleman
Videoverslag Hubs Drenthe-Groningen2020-10-14T10:08:28+00:00

In Groningen en Drenthe bouwen de provincies momenteel aan een netwerk van meer dan 50 hubs.

Eind september 2020 trok Taxistop met enkele collega’s richting Noord-Nederland. Daar werden ze op sleeptouw genomen langs de plaatselijke hubs. 

Bekijk hier het videoverslag: 

Mobipunten worden Hoppinpunten2020-10-14T10:07:58+00:00

Op 23 juli stelde minister Lydia Peeters een nieuw Vlaams mobiliteitsmerk voor “Hoppin”. Dit wordt de wervende merknaam voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen.

De mobipunten zullen voortaan Hoppinpunten heten.
Naast de bekendmaking van de nieuwe merknaam maakte ze bekend dat ze 104 miljoen euro ter beschikking stelt om 1000 mobipunten te lanceren in de komende legislatuur.
Infopunt Publieke Ruimte, Taxistop en Autodelen.net zijn bijzonder opgetogen om te zien dat de minister haar missie wil waarmaken.
Dat de mobipunten een nieuwe naam krijgen, kan voor enkele bestaande mobipunten even vervelend zijn, maar op termijn gaat om het gebruiksgemak van de Vlaming die zich multimodaal wenst te verplaatsen. Op een van de 1000 hoppinpunt kan die opstappen, overstappen of afstappen.

We kijken ernaar uit om de minister, de vervoerregio’s en steden op weg te helpen om de 1000 hoppinpunten te realiseren en wervend te maken.

Lees hier het volledige persbericht van minister Lydia Peeters.

Minister Weyts opent mobipunt in Glabbeek, ook Nevele volgt2018-12-10T09:24:04+00:00

Nadat dit jaar al mobipunten werden geopend in Deinze, Schoten, Vilvoorde en Brasschaat was het begin december de beurt aan Nevele en Glabbeek. Daarmee staat het aantal mobipunten in Vlaanderen vandaag op 6. Met de start van de 15 vervoerregio’s vanaf 2019 zal dit aantal de komende jaren alleen maar stijgen.

Mobipunt Glabbeek Gemeentehuis

Op 4/12 werd door minister Ben Weyts, in aanwezigheid van de pers, het eerste landelijke mobipunt in Vlaanderen geopend. Glabbeek, een gemeente met 5500 inwoners, zet als eerste in het Regionet Leuven in op mobipunten. Concreet combineert dit mobipunt openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, elektrische laadinfrastructuur en 2 deelwagens via Stapp.in en Cars4Community. Op die manier wil de gemeente mensen verleiden met alternatieven voor de eigen wagen om de nodige modal shift te verkrijgen.

Regionale zender ROB.tv was eveneens present en maakte de volgende reportage.

 

 

Mobipunt station Landegem

Sinds dit voorjaar speelde de gemeente Nevele – die vanaf 1 januari fusioneert met Deinze – met het idee om een mobipunt te openen aan het station Landegem. 

Dit station ligt op de treinverbinding Brugge – Gent en heeft een aanbod van De Lijn. Het mobipunt ligt langs de fietssnelweg F6 Brugge-Gent. Verder vind je er ook twee cambio-deelwagens. De gemeente voorziet vanaf 2019 ook deelfietsen.

Eerste privaat mobipunt in Vlaanderen2018-09-13T09:58:11+00:00

Matexi is de eerste private ontwikkelaar van mobipunten in Vlaanderen. Op donderdag 6 september opende de projectontwikkelaar een mobipunt in aanwezigheid van Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en minister Ben Weyts. Het mobipunt bevindt zich in Vilvoorde aan de nieuwe site 4 Fonteinen, het meest omvangrijke stadsvernieuwingsproject in Vlaanderen. Het mobipunt bevindt zich op het autovrije Broekplein, het eerste publieke plein op de site. 

Het mobipunt biedt 2 Zen Car elektrische deelwagens aan samen met 5 Mobit Smart Bike Sharing deelfietsen en frequent openbaar vervoer. Initiatiefnemer Matexi trekt zo de kaart van gedeeld vervoer. Dit kadert perfect binnen de duurzame krachtlijnen waarrond 4 fonteinen wordt opgebouwd.

Meer info over het mobipunt 4 Fonteinen.

Nieuw: Mobipunt-handleiding voor gemeenten2018-09-13T09:57:22+00:00

Op​ ​7​ ​september​ ​2017​ ​werd​ ​door​ ​Autodelen.net​ ​en​ ​Taxistop​ ​het​ ​concept​ ​mobipunten gelanceerd, onder andere aan de hand van een inspirerende nota die het concept​ ​definieert​. Dit leidde tot veel contacten tussen de initiatiefnemers en gemeenten. De ervaringen die we verzamelden hebben ons aangezet tot het schrijven van een handleiding zodat steden en gemeenten al een stuk op weg geholpen worden.

De handleiding  bevat niet alleen alle nuttige informatie,​ ​maar helpt steden,​ ​gemeenten​ ​en​ ​andere​ ​inrichters van​ ​mobipunten al goed op weg om zelf een mobipunt in te richten. De auteurs, Infopunt Publieke Ruimte, Autodelen.net en Taxistop, kunnen je verder op weg helpen met concrete tips op maat​.

De contactgegevens vind je achteraan de handleiding of je kan via e-mail een vraag verzenden naar hallo@mobipunt.be

De handleiding zal regelmatig geüpdatet worden. De meest recente versie is downloadbaar vanop deze site.

50 gemeenten kiezen voor mobipunten2018-09-13T10:15:02+00:00

Persbericht 07/09/2018 – Vandaag is het precies een jaar geleden dat Autodelen.net en Taxistop het concept mobipunten lanceerden in de krant De Morgen (DM 07/09/2017). Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Één jaar later blijkt de interesse voor dit concept de stoutste verwachtingen te overtreffen. Ruim 50 gemeenten concretiseren dit momenteel op hun grondgebied, bouwpromotoren vertonen interesse en Minister Weyts implementeerde het in het decreet basisbereikbaarheid. De toekomst is duidelijk gedeeld en geconnecteerd.

Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, winkelbuurt als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden en heeft als voornaamste doel dat iedereen op elk moment de meest efficiënte vervoerswijze kan kiezen zonder dat het noodzakelijk is een privé-auto te bezitten. De voornaamste functie van een mobipunt betreft mobiliteit maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, … Afhankelijk van de functies van de buurt kan een mobipunt dus andere accenten hebben. Zo kan een mobipunt lokaal ook zorgen voor meer sociale cohesie en basisvoorzieningen.

Succesverhaal

Met ondersteuning van Minister Ben Weyts gingen de partners, samen met Infopunt Publieke Ruimte aan de slag om het concept verder te verfijnen en uit te rollen in minstens 15 gemeenten. ‘We dachten dit op 2 jaar te doen maar na het eerste jaar zijn we in gesprek met maar liefst 50 gemeenten verspreid over gans Vlaanderen. Twee hebben al concrete mobipunten gerealiseerd. Deinze opende het eerste en kort daarop was Schoten aan de beurt. De eerstvolgende zullen wellicht in Brasschaat, Leuven, Glabbeek en Erpe-Mere zijn’ aldus Jeffrey Matthijs van Autodelen.net.

Mobipunt Leiespiegel Deinze – Foto Stad Deinze

Ook projectontwikkelaars zien de voordelen van mobipunten om de schaarse beschikbare ruimte efficiënt in te vullen. Door het aanbieden van autodelen en fietsdelen kunnen ze het aantal parkeerplaatsen voor (stilstaande) privé auto’s beperken waardoor meer plaats is voor open ruimte, groen en leefomgeving. Matexi was gisteren de eerste om een concreet mobipunt te openen in een nieuwbouwproject in Vilvoorde.

Vlaanderen kiest voor (online en offline) multimodaliteit

Het concept werd mee opgenomen in het decreet basisbereikbaarheid. Op vraag van ons werd daarbij de definitie van combimobiliteit (het zich verplaatsen via aaneensluitende vervoersmodi) uitgebreid naar het combineren van modi over verschillende dagen. Op die manier kan iemand bv. de ene dag een fiets gebruiken en de andere dag een (deel)wagen, zodat mobiliteit steeds is aangepast aan de concrete nood van het moment. In dit verhaal zijn mobipunten essentieel als thuishaven van verschillende vervoersmodi en fysieke knooppunten tussen de verschillende vervoerregio’s.

Volgens Angelo Meuleman van Taxistop biedt ook de digitalisering van de mobipunten ontzettend veel mogelijkheden: ‘Via het aanbieden van real time open data per mobipunt – zoals het aantal beschikbare deelwagens, deelfietsen en vertrektijden van openbaar vervoer – kan het netwerk van mobipunten mee opgenomen worden in routeplanners en Mobility-as-a-Service toepassingen. Op die manier wordt het offline verhaal, de ‘bricks’ letterlijk geconnecteerd met het online verhaal, de ‘bits’.

Autodelen is goed voor de lokale handel

Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen. De Duitse stad promoot de mobipunten al sinds 2003 met de aanduiding “Mobil.Punkt” en beschikt over een netwerk van tientallen fysieke knooppunten. In 2017 werd een studie grootschalig onderzoek uitgevoerd waaruit onder andere bleek dat één deelwagen 16 privéwagens vervangt en dat gebruikers vaker kiezen voor het zich verplaatsen met openbaar vervoer, fiets of te voet waardoor ze 50% minder autokilometers doen dan autobezitters. Bovendien stelt de studie heel duidelijk dat autodelers aanzienlijk meer lokaal shoppen en het dus de lokale economie ten goede komt. Dit in tijden waarbij discussie over de al dan niet positieve effecten van circulatieplannen en auto-ontradende-maatregelen in steden hevig oplaait en vaak vanuit het buikgevoel plaatsvindt.

Grafiek uit Impact analyse Autodelen Bremen

 

Taxistop en Autodelen.net inspireren ook buiten Vlaanderen

Beide mobiliteitsorganisaties werken vaak internationaal via Europese financiering (o.a. www.share-north.eu). Ze promoten het concept mobipunten ook buiten Vlaanderen. Het idee voor mobipunten werd al opgepikt in Nederland, de Baltische staten, Noorwegen en zelfs Japan.