50 gemeenten kiezen voor mobipunten

50 gemeenten kiezen voor mobipunten

Persbericht 07/09/2018 – Vandaag is het precies een jaar geleden dat Autodelen.net en Mpact het concept mobipunten lanceerden in de krant De Morgen (DM 07/09/2017). Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Één jaar later blijkt de interesse voor dit concept de stoutste verwachtingen te overtreffen. Ruim 50 gemeenten concretiseren dit momenteel op hun grondgebied, bouwpromotoren vertonen interesse en Minister Weyts implementeerde het in het decreet basisbereikbaarheid. De toekomst is duidelijk gedeeld en geconnecteerd.

Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, winkelbuurt als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden en heeft als voornaamste doel dat iedereen op elk moment de meest efficiënte vervoerswijze kan kiezen zonder dat het noodzakelijk is een privé-auto te bezitten. De voornaamste functie van een mobipunt betreft mobiliteit maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, … Afhankelijk van de functies van de buurt kan een mobipunt dus andere accenten hebben. Zo kan een mobipunt lokaal ook zorgen voor meer sociale cohesie en basisvoorzieningen.

Succesverhaal

Met ondersteuning van Minister Ben Weyts gingen de partners, samen met Infopunt Publieke Ruimte aan de slag om het concept verder te verfijnen en uit te rollen in minstens 15 gemeenten. ‘We dachten dit op 2 jaar te doen maar na het eerste jaar zijn we in gesprek met maar liefst 50 gemeenten verspreid over gans Vlaanderen. Twee hebben al concrete mobipunten gerealiseerd. Deinze opende het eerste en kort daarop was Schoten aan de beurt. De eerstvolgende zullen wellicht in Brasschaat, Leuven, Glabbeek en Erpe-Mere zijn’ aldus Jeffrey Matthijs van Autodelen.net.

Mobipunt Leiespiegel Deinze – Foto Stad Deinze

Ook projectontwikkelaars zien de voordelen van mobipunten om de schaarse beschikbare ruimte efficiënt in te vullen. Door het aanbieden van autodelen en fietsdelen kunnen ze het aantal parkeerplaatsen voor (stilstaande) privé auto’s beperken waardoor meer plaats is voor open ruimte, groen en leefomgeving. Matexi was gisteren de eerste om een concreet mobipunt te openen in een nieuwbouwproject in Vilvoorde.

Vlaanderen kiest voor (online en offline) multimodaliteit

Het concept werd mee opgenomen in het decreet basisbereikbaarheid. Op vraag van ons werd daarbij de definitie van combimobiliteit (het zich verplaatsen via aaneensluitende vervoersmodi) uitgebreid naar het combineren van modi over verschillende dagen. Op die manier kan iemand bv. de ene dag een fiets gebruiken en de andere dag een (deel)wagen, zodat mobiliteit steeds is aangepast aan de concrete nood van het moment. In dit verhaal zijn mobipunten essentieel als thuishaven van verschillende vervoersmodi en fysieke knooppunten tussen de verschillende vervoerregio’s.

Volgens Angelo Meuleman van Mpact biedt ook de digitalisering van de mobipunten ontzettend veel mogelijkheden: ‘Via het aanbieden van real time open data per mobipunt – zoals het aantal beschikbare deelwagens, deelfietsen en vertrektijden van openbaar vervoer – kan het netwerk van mobipunten mee opgenomen worden in routeplanners en Mobility-as-a-Service toepassingen. Op die manier wordt het offline verhaal, de ‘bricks’ letterlijk geconnecteerd met het online verhaal, de ‘bits’.

Autodelen is goed voor de lokale handel

Mpact en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen. De Duitse stad promoot de mobipunten al sinds 2003 met de aanduiding “Mobil.Punkt” en beschikt over een netwerk van tientallen fysieke knooppunten. In 2017 werd een studie grootschalig onderzoek uitgevoerd waaruit onder andere bleek dat één deelwagen 16 privéwagens vervangt en dat gebruikers vaker kiezen voor het zich verplaatsen met openbaar vervoer, fiets of te voet waardoor ze 50% minder autokilometers doen dan autobezitters. Bovendien stelt de studie heel duidelijk dat autodelers aanzienlijk meer lokaal shoppen en het dus de lokale economie ten goede komt. Dit in tijden waarbij discussie over de al dan niet positieve effecten van circulatieplannen en auto-ontradende-maatregelen in steden hevig oplaait en vaak vanuit het buikgevoel plaatsvindt.

Grafiek uit Impact analyse Autodelen Bremen

 

Mpact en Autodelen.net inspireren ook buiten Vlaanderen

Beide mobiliteitsorganisaties werken vaak internationaal via Europese financiering (o.a. www.share-north.eu). Ze promoten het concept mobipunten ook buiten Vlaanderen. Het idee voor mobipunten werd al opgepikt in Nederland, de Baltische staten, Noorwegen en zelfs Japan.