Ondersteuning voor Hoppinpunten, aankoopcentrales en raamcontracten

Ondersteuning voor Hoppinpunten, aankoopcentrales en raamcontracten

© Mpact – Illustrator: Willem Pirquin

De realisatie van Hoppinpunten zit in een stroomversnelling. Hoppinpunten bieden reizigers een toegankelijke en comfortabele overstapmogelijkheid tussen verschillende vervoersmodi. Als stad of gemeente kan je elke ondersteuning bij de realisatie van Hoppinpunten goed gebruiken. Hieronder vind je de actuele vormen van ondersteuning per intercommunale of regio voor de verschillende aspecten die kunnen voorkomen op een Hoppinpunt.
Aanvullingen of fouten mag je steeds laten weten via info@mobipunt.be.

1. Ondersteuning bij studie en ontwerp van Hoppinpunten

Ondersteuning per intercommunale:

 • WVI: Begeleiding op maat voor het uittekenen van een Hoppinpunt.
 • Leiedal: Aanbod op maat.
 • Solva: Ondersteuning bij de studie en het ontwerp én de realisatie van Hoppinpunten.
 • Veneco:  Ondersteuning bij de studie en het ontwerp én de realisatie van Hoppinpunten.
 • Interwaas: Ondersteuning bij de studie en het ontwerp van Hoppinpunten.
 • DDS: Voorlopig geen specifieke ondersteuning, neem contact op om te weten of er toch een mogelijkheid is.
 • Interleuven: Ondersteuning bij uittekenen van Hoppinpunten.
 • Haviland: Procesbegeleiding en ondersteuning bij subsidieaanvraag.
 • IOK: Ondersteuning bij ontwerp, technische uitvoering en uitbouw van Hoppinpunten.
 • IGEMO: Voorlopig geen specifieke ondersteuning, neem contact op om te weten of er toch een mogelijkheid is. 
 • IGEAN: Voorlopig geen specifieke ondersteuning, neem contact op om te weten of er toch een mogelijkheid is.
 • IGO: Voorlopig geen specifieke ondersteuning, neem contact op om te weten of er toch een mogelijkheid is.

2. Aankoopcentrale Hoppinzuilen

Algemeen: 

 • Lokale besturen kunnen steeds rechtstreeks bij aanbieders terecht: Infopunt Publieke Ruimte (MobX), s-Lim/Smartville of Lijncom.
 • De zuilen van IPR (MobX) en S-Lim/Smartville zijn goedgekeurd door DMOW en dus subsidieerbaar binnen de Hoppinpunten subsidie. Lokale besturen binnen VVR Limburg kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij s-Lim. Lokale besturen buiten VVR Limburg kunnen een bestelling plaatsen via Smartville.
 • Via AWV is er een raamcontract voor de analoge zuilen. Alle informatie om te kunnen bestellen, is hier te vinden. Voor digitale zuilen is er geen raamcontract beschikbaar vanuit de Vlaamse Overheid.

Ondersteuning per intercommunale:

 • WVI: Je kan rechtstreeks bij de aanbieders terecht (zie hierboven).
 • Leiedal: Je kan rechtstreeks bij de aanbieders terecht (zie hierboven).
 • Solva: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale (gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX)).
 • Veneco: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale (gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX)).
 • Interwaas: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale (gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX)).
 • DDS: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale (gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX)).
 • Interleuven: Aankoop mogelijk via de Aankoopcentrale Hoppinpunten Vlaams-Brabant (Hoppinshop), gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX). 
 • Haviland: Aankoop mogelijk via de Aankoopcentrale Hoppinpunten Vlaams-Brabant (Hoppinshop), gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX). 
 • IOK: Je kan rechtstreeks bij de aanbieders terecht (zie hierboven).
 • IGEMO: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale (gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX)).
 • IGEAN: Je kan rechtstreeks bij de aanbieders terecht (zie hierboven).
 • IGO: Je kan rechtstreeks bij de aanbieders terecht (zie hierboven).

3. Aankoopcentrale uitrusting (fietsenstalling, wachtaccommodatie en straatmeubilair)

Algemeen:

 • Voor schuilhuisjes met zitbank en vuilnisbak kan de gemeente ervoor kiezen gebruik te maken van het bestaande aanbod van De Lijn (en bijbehorende subsidie, ook voor fietsenstalling). Elke gemeente kan ook kiezen voor een meer gepersonaliseerd ontwerp.

Ondersteuning per Intercommunale:

 • WVI: Aankoop mogelijk via de aankoopcentrale voor uitrusting van de Intercommunale.
 • Leiedal: Je kan bij het bestaande aanbod van De Lijn terecht (zie boven).
 • Solva: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale.  In die aankoopcentrale zitten onder meer fietsherstelzuilen, fietskluizen, antiparkeerpaaltjes, lockers en symbooltegels.
 • Veneco: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale.  In die aankoopcentrale zitten onder meer fietsherstelzuilen, fietskluizen, antiparkeerpaaltjes, lockers en symbooltegels.
 • Interwaas: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale.  In die aankoopcentrale zitten onder meer fietsherstelzuilen, fietskluizen, antiparkeerpaaltjes, lockers en symbooltegels.
 • DDS: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale.  In die aankoopcentrale zitten onder meer fietsherstelzuilen, fietskluizen, antiparkeerpaaltjes, lockers en symbooltegels.
 • Interleuven: Aankoop mogelijk via de Aankoopcentrale Hoppinpunten Vlaams-Brabant (Hoppinshop). 
 • Haviland: Aankoop mogelijk via de Aankoopcentrale Hoppinpunten Vlaams-Brabant (Hoppinshop). 
 • IOK: Je kan bij het bestaande aanbod van De Lijn terecht (zie boven).
 • IGEMO: Aankoop mogelijk via de catalogus van de aankoopcentrale van de Intercommunale.  In die aankoopcentrale zitten onder meer fietsherstelzuilen, fietskluizen, antiparkeerpaaltjes, lockers en symbooltegels. 
 • IGEAN: Aankoop mogelijk via afnamebestek van Stad Antwerpen voor straatmeubilair, infoborden en markeringen. Later volgen ook fietsoverkappingen en luifels.
 • IGO: Je kan bij het bestaande aanbod van De Lijn terecht (zie boven).

4. Deelwagens en/of deelfietsen

Algemeen:

 • Via Gestroomd.be kunnen gemeenten duurzame voertuigen aankopen die in een deelsysteem kunnen worden opgenomen. Op de website vind je een contactpersoon per regio.
 • Verder loopt momenteel ook in verschillende vervoerregio’s de aanbesteding voor de deelmobiliteit in het kader van het vervoer op maat.

Ondersteuning per Intercommunale:

 • Leiedal: raamcontract voor deelfietsen.
 • Interleuven: raamcontract voor deelauto’s.
 • Interwaas: raamcontract voor deelauto’s.
 • SOLVA: raamcontract voor deelauto’s.
 • Veneco: raamcontract voor deelauto’s (Vene-Go).
 • WVI: raamcontract voor deelauto’s.

5. Laadpalen

Laadpalen voor privé- of deelwagens zijn niet verplicht, maar uiteraard wel zeer interessant aan Hoppinpunten waar parkeergelegenheid is voorzien. Bovendien zullen deelwagens meer en meer elektrisch aangedreven zijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de concessie “Normale laadpalen op het openbaar domein”. De aanvraag gebeurt via het bestaande loket, een Hoppinpunt wordt beschouwd als “strategische plaatsing”.
Een aandachtspunt: laadinfrastructuur voor deelwagens hoeft niet publiek toegankelijk te zijn en kan met andere woorden voorbehouden worden voor één of meer deelwagens.

6. Subsidies

Naast de Hoppinpunten subsidie zijn er nog verschillende andere subsidiemogelijkheden. We bundelden alle informatie in ons webinar in juni 2023.

Ondersteuning per Intercommunale:

 • Veneco: biedt ondersteuning bij de opmaak van een subsidiedossier.