Ondersteuning voor Hoppinpunten, aankoopcentrales en raamcontracten

Ondersteuning voor Hoppinpunten, aankoopcentrales en raamcontracten

© Mpact – Illustrator: Willem Pirquin

De realisatie van Hoppinpunten zit in een stroomversnelling. Terecht, want het nieuwe openbaar vervoernet treedt in werking en de deelmobiliteit wordt vanaf dit najaar vanuit de vervoerregio’s aanbesteed. Hoppinpunten bieden reizigers een toegankelijke, comfortabele overstapmogelijkheid tussen verschillende vervoermodi. Als stad of gemeente kan je elke ondersteuning bij de realisatie van Hoppinpunten goed gebruiken. Hieronder vind je de actuele vormen van ondersteuning.

Ondersteuning bij studie en ontwerp

Bij de intercommunales SOLVA (gemeenten uit VVR Aalst en Vlaamse Ardennen) en Interwaas (VVR Waasland) kan je als lokaal bestuur aankloppen voor ondersteuning bij de studie en het ontwerp én de realisatie van Hoppinpunten. Ook andere intercommunales ondersteunen gemeenten op vraag:

  • IOK (VVR Kempen): ondersteuning bij ontwerp, technische uitvoering en uitbouw van Hoppinpunten.
  • Leiedal (VVR Kortrijk): aanbod op maat
  • WVI (VVR’s Westhoek, Brugge, Oostende en Midwest): begeleiding op maat voor het uittekenen van een Hoppinpunt.
  • Interleuven (VVR Leuven): ondersteuning bij uittekeken van Hoppinpunten
  • Haviland (VVR Vlaamse Rand): procesbegeleiding en ondersteuning bij subsidieaanvraag

Neem zeker contact op met jouw intercommunale om na te gaan wat zij voor jouw gemeente kunnen betekenen.

Aankoopcentrales

Er zijn een aantal zaken die standaard deel uitmaken van de uitrusting van een Hoppinpunt: de Hoppinzuil, wachtaccommodatie (van zitbanken tot schuilhuisjes), vuilnisbakken en fietsenstalling. In dit artikel wijzen we de weg naar enkele manieren om het Hoppinpunt kwalitatief in te richten.

Hoppinzuilen

Het meest herkenbare element van een Hoppinpunt, waarop je informatie vindt over de locatie en de aanwezige (mobiliteits)diensten.
Voor de analoge zuilen is er een raamcontract van AWV. Alle informatie om te kunnen bestellen, is hier te vinden. Voor digitale zuilen is er geen raamcontract beschikbaar vanuit de Vlaamse Overheid. Lokale besturen hebben de keuze om zelf een digitale zuil te bestellen.

Gemeenten aangesloten bij intercommunales SOLVA, Interwaas, DDS, IGEMO & Veneco kunnen een bestelling plaatsen via hun aankoopcentrale (gegund aan Infopunt Publieke Ruimte (MobX)). Andere gemeenten kunnen aankloppen bij Infopunt Publieke Ruimte (MobX) of bij S-Lim/Smartville. Al deze zuilen zijn goedgekeurd door MOW en dus subsidieerbaar binnen de Hoppinsubsidie.

Fietsenstalling, wachtaccommodatie en straatmeubilair

Voor schuilhuisjes met zitbank en vuilnisbak kan de gemeente ervoor kiezen gebruik te maken van het bestaande aanbod (en bijbehorende subsidie, ook voor fietsenstalling). Elke gemeente kan ook kiezen voor een meer gepersonaliseerd ontwerp.

De 70 gemeenten aangesloten bij SOLVA, Interwaas, DDS, Veneco of IGEMO kunnen keuzes maken uit de catalogus van de aankoopcentrale. In die aankoopcentrale zitten onder meer fietsherstelzuilen, fietskluizen, antiparkeerpaaltjes, lockers en symbooltegels.

Ook intercommunale WVI heeft een aankoopcentrale voor uitrusting.

Stad Antwerpen voorziet een afnamebestek voor infoborden en markeringen. Gemeenten uit de vervoerregio Antwerpen kunnen binnenkort ook straatmeubilair voor Hoppinpunten bestellen, later ook fietsoverkappingen en luifels.

Enkele intercommunales werken momenteel een aanbod uit: Interleuven werkt samen met Haviland aan een aankoopcentrale voor materialen, IOK werkt via Regio in Transitie ook aan een aankoopcentrale.

Deelwagens en/of deelfietsen

Via Gestroomd.be kunnen gemeenten duurzame voertuigen aankopen die in een deelsysteem kunnen worden opgenomen. Op de website vind je een contactpersoon per regio.
Via de intercommunale Leiedal is er ook een aankoopcentrale voor deelfietsen.

Verder loopt momenteel ook in verschillende vervoerregio’s de aanbesteding voor de deelmobiliteit in het kader van het vervoer op maat.

Laadpalen

Laadpalen voor privé- of deelwagens zijn niet verplicht, maar uiteraard wel zeer interessant aan Hoppinpunten waar parkeergelegenheid is voorzien. Bovendien zullen deelwagens meer en meer elektrisch aangedreven zijn. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op de concessie “Normale laadpalen op het openbaar domein”. De aanvraag gebeurt via het bestaande loket, een Hoppinpunt wordt beschouwd als “strategische plaatsing”.
Een aandachtspunt: laadinfrastructuur voor deelwagens hoeft niet publiek toegankelijk te zijn en kan met andere woorden voorbehouden worden voor één of meer deelwagens.

Subsidies

Naast de Hoppinsubsidie zijn er nog verschillende andere subsidiemogelijkheden. We bundelden alle informatie in onze webinar in juni 2023.

Overzichtskaart ondersteuning (grenzen vervoerregio’s in het rood)