MOBIPUNT VZW ENTHOUSIAST MET NIEUW REGEERAKKOORD

Mobipunt vzw, een samenwerking tussen initiatiefnemers Mpact, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte (Voetgangersbeweging), reageert positief op het nieuwe regeerakkoord. De Vlaamse Regering trekt de komende jaren immers volop de kaart van de mobipunten.

De Vlaamse Regering brengt de komende jaren basisbereikbaarheid in de praktijk. Mobipunten zullen daarbij een speerpunt zijn. De vzw is verheugd dat de Vlaamse Regering elk multimodaal knooppunt herkenbaar zal maken als mobipunt. Mobipunt vzw ondersteunt vandaag al 53 lokale overheden bij de concretisering van één of meerdere mobipunten. Acht mobipunten werden reeds gerealiseerd in gemeenten als Deinze, Glabbeek, Brasschaat en Schoten. Daarnaast zal het concept via Europese samenwerking ook geïmplementeerd worden in onze buurlanden. Het is positief dat de Vlaamse Regering nu ook de ambitie uitspreekt om naar een uniform en herkenbaar netwerk van mobipunten te gaan, iets waar mobipunt vzw sinds het begin veel aandacht voor heeft. Om dit alles te verwezenlijken zullen via het combimobiliteitsfonds ook de nodige middelen worden vrijgemaakt.

De Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten wordt de richtlijn worden voor lokale overheden en vervoerregio’s om mobipunten te gaan installeren.  Dit impliceert dat de komende jaren zal geïnvesteerd worden in netwerken van gedeelde mobiliteit. Daarnaast is mobipunt vzw tevreden dat er wordt ingezet op een goede uitwisseling van gegevens en open data. Op die manier kunnen externe ontwikkelaars aan de slag met de open data die wordt gegenereerd op mobipunten. Op mobipunten moeten offline en online elkaar gaan ontmoeten.

Toch zijn er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het regeerakkoord. Zo blijft het vaak een en-en verhaal en ontbreekt het aan concrete ambities. Mobipunt vzw heeft bijvoorbeeld de concrete doelstelling om tegen 2025 1000 mobipunten te hebben in Vlaanderen. Mobipunt vzw staat alvast klaar om constructief aan de slag te gaan met de nieuwe minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters.

 

***

Mobipunten werden op 7 september 2017 gelanceerd door initiators Autodelen.net, Mpact en Infopunt Publieke Ruimte. De mobipunt vzw, een samenwerking tussen de drie partijen, ontstond op 11 juli 2019 en heeft als doel verschillende vormen van mobiliteit te connecteren. De vereniging streeft naar een uitgebreid netwerk van mobipunten over de grenzen van gemeenten en vervoerregio’s heen.  De vzw stimuleert elk individueel initiatief maar waakt over de kwaliteit en uniformiteit. Door elk individueel mobipunt te connecteren met het netwerk van mobipunten, wordt elk mobipunt sterker. Dat netwerk moet visueel herkenbaar zijn, digitaal geconnecteerd en bijdragen tot de ontwikkeling van kennis en innovatie.