Meer dan 80.000 Vlaamse autodelers in 2020

Mobipunt in Leuven met de MobX-Large zuil en Cambio deelwagens.

Autodelen wordt enkel populairder, dat blijkt uit het ‘rapport autodelen 2020’ dat Autodelen.net publiceerde. Het aantal autodelers verviervoudigde van 20.000 in 2017 naar meer dan 80.000 in januari 2021. Zelfs in het coronajaar 2020 is het aantal autodelers en deelwagens gestegen. Deze cijfers stemmen ons optimistisch over de toekomst van mobipunten in Vlaanderen.

De cijfers tonen aan dat deelmobiliteit in Vlaanderen een succes is. Meer en meer Vlamingen rekenen op een deelfiets of deelwagen voor hun verplaatsingen. In grotere steden als Gent, Antwerpen en Brussel zijn deelwagens al duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Maar ook buiten de centrumsteden winnen deelwagens aan populariteit. Dat zie je o.a. in Denderleeuw waar na een start met twee elektrische deelwagens na tien maanden een derde wagen wordt toegevoegd.

Goed voor mobipunten

Op een mobipunt worden verschillende mobiliteitsvormen met elkaar gecombineerd. Reizigers kunnen er afhankelijk van de locatie overstappen tussen trein, bus, deelwagen, deelfiets … De bus of trein kennen we in alle gemeenten, maar deelwagens zijn op heel wat plaatsen een nieuw gegeven. 

De Vlaamse regering heeft de ambitie om 1.000 mobipunten te realiseren tegen 2024. Aan deze mobipunten zullen deelwagens een belangrijke nieuwe aanvulling zijn op het mobiliteitsaanbod van alle Vlaamse gemeenten. Dat meer en meer Vlamingen gebruik maken van deelwagens is goed nieuws voor het gebruik en de aantrekkelijkheid van vele nieuwe mobipunten.

Het persbericht en het volledige rapport autodelen 2020 kan je terugvinden op de website van autodelen.net.
Wil je zelf een mobipunt / Hoppinpunt inrichten? Mobipunt vzw helpt je graag op weg!