Visie

Via mobipunten willen we een concrete oplossing bieden voor combimobiliteit. We bieden de mogelijkheid om over te stappen van de ene modus op een andere én om vandaag de ene modus en morgen weer een andere te kiezen. Zo bieden we een volwaardig alternatief voor autobezit, dat vaak leidt tot reflexmatig autogebruik.

Mobipunten zorgen voor:

  • Een volwaardig mobiliteitsalternatief via combimobiliteit
  • Een herkenbaar aanbod voor gebruikers
  • Een reflex bij beleidsmakers en stadsontwikkelaars om de ruimte optimaal in te richten

Mobipunten vertonen een duidelijke link met het veranderend Vlaamse beleidskader alsook met de transformatie van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid.

Basisbereikbaarheid

Mobipunten hebben een duidelijke plaats binnen de Vlaamse visie over basisbereikbaarheid.

Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een gelaagd vervoersmodel:

  1. Het treinnet
  2. Het kernnet: complementair aan het treinvervoer zal met het kernnet een antwoord geboden worden op de hoge vervoersvraag op grote assen.
  3. Aanvullend net: dit net bestaat enerzijds uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie van en naar de lijnen van het kernnet en het spoornet. Anderzijds bestaat het ook uit meer ontsluitende lijnen die het kernnet complementeren.
  4. Vervoer op maat: Vervoer op maat is complementair aan het kern- en aanvullend net dat het traditionele openbare vervoer vorm geeft. Vervoer op maat is een efficiënte vraaggestuurde vervoersoplossing die halte-tot-halte maar ook deur-tot-deur (incl. halte-tot-deur en deur-tot-halte) vervoer aanbiedt. Fietsdelen, taxivervoer, autodelen, minder mobielen centrales… zijn allen concrete oplossingen voor vervoer op maat.

Mobipunten zijn in de eerste plaats de concrete fysieke plaatsen waar vervoer op maat kan aansluiten op het aanvullend-, kern- of zelfs treinnet. Het legt de noodzakelijke schakel tussen vervoer op maat en de hoger gelegen vervoerslagen.