Over ons

Geschiedenis

September 2017

Lancering concept Mobipunten

Taxistop (nu Mpact), Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte lanceren in 2017 het concept Mobipunten, geïnspireerd door o.a. de Duitse stad Bremen, overtuigd van de toekomst van combimobiliteit en de daarvoor gewenste kwalitatieve overstapplaatsen.

Mobipunten deel van basisbereikbaarheid

In 2018 werken Taxistop (Mpact), Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte met steun van de Vlaamse Overheid aan het mobiliteitsproject ‘Basisbereikbaarheid in de praktijk – Mobipunten in Vlaanderen’.
Heel wat Vlaamse mobiliteitsactoren geraken overtuigd van het concept wat uiteindelijk zal leiden tot integratie van mobipunten in het decreet rond basisbereikbaarheid.

2018
Februari 2018

Eerste mobipunt

Op 27 februari wordt in Deinze het eerste mobipunt van ons land geopend. Daarna volgen onder meer Vilvoorde, Glabbeek, Schoten en Brasschaat en zetten tal van andere steden en gemeenten de eerste stappen om mobipunten te realiseren.

Beleidsvisie en BVR Mobipunten

Het groeiende draagvlak voor mobipunten vertaalt zich in de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten, in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De visie werd uitgewerkt met input van verschillende stakeholders, waaronder ook Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte.
Mobipunten worden opgenomen in het decreet basisbereikbaarheid en later dat jaar volgt een BVR rond mobipunten met ook subsidiëring voor de aanleg van mobipunten in steden en gemeenten.

2019
Juni 2019

Oprichting Mobipunt vzw

Taxistop (nu Mpact), Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte besluiten om de vzw Mobipunt op te richten, met als doel een netwerk van mobipunten uit te bouwen en samenwerkingen aan te gaan. Mobipunt vzw geeft haar input aan de Hoppin-huisstijlgids, werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Interleuven, een aantal intercommunales en ondersteunt verschillende steden en gemeenten. Mobipunten overstijgen steeds meer de conceptfase en worden realiteit.

Lancering Hoppin

In juli wordt de merknaam Hoppin gelanceerd en maakt minister Lydia Peeters de plannen bekend om meer dan 1000 Hoppinpunten te realiseren verspreid over heel Vlaanderen. Stad Leuven bijt de spits af en is de eerste stad in Vlaanderen die samen met Mobipunt vzw een breed netwerk van meer dan 40 Hoppinpunten uitrolt. Bij de concrete vormgeving en implementatie van Hoppinpunten wil Mobipunt steden en gemeenten verder conceptueel en praktisch begeleiden.

Juli 2020
Oktober 2020

Start coördinator Mobipunt vzw

Bram Roelant wordt aangesteld als coördinator van Mobipunt vzw. Hij zal de vele verschillende initiatieven en projecten binnen Mobipunt vzw coördineren.

Uitbreiding team Mobipunt vzw

Mobipunt vzw telt intussen 3 medewerkers, ondersteund door een twintigkoppig multidisciplinair team werkzaam bij de drie stichtende leden

Augustus 2021