Functies

Prestatie-eisen en locaties

Essentiële en bijkomende prestatie-eisen

Een kwalitatief mobipunt moet aan een aantal prestatie-eisen voldoen. We onderscheiden hierbij 5 thema’s:

  1. Mobiliteitsaanbod
  2. Diensten
  3. Oriëntatie
  4. Ruimtelijke integratie
  5. Ontwikkeling

Binnen deze thema’s is er een bepaalde hiërarchie. Deze hiërarchie wordt gevisualiseerd als schillen die elkaar omhullen (zie afbeelding onder).

A. Mobiliteitsaanbod: regulier openbaar vervoer, vraaggericht collectief vervoer, deelwagens, parkeerplaatsen, taxi, kiss & ride, deelfietsen en deelsteps, fietsenstalling. Dit aanbod vormt de kern van het mobipunt. De bijhorende prestatie-eisen zijn specifiek voor elke mobipunt.

B. Diensten: ticketing, wachtaccomodatie, aanvullende diensten in het mobipunt, aanvullende diensten in de buurt. Naast mobiliteitsdiensten bevat een mobipunt ook aanvullende diensten, bijvoorbeeld wachtaccomodatie of horeca. Ook deze diensten zullen sterk verschillen naargelang het type mobipunt.

C. Oriëntatie: zichtbaarheid, herkenbaarheid, leesbaarheid, informatieverstrekking. De gebruiker van het mobipunt moet steeds gemakkelijk kunnen navigeren. Zowel bij het gaan naar een mobipunt als bij het gebruik van het mobipunt zelf.

D. Ruimtelijke integratie: bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid, verblijfskwaliteit. Een mobipunt moet goed geïntegreerd zijn in zijn omgeving. De bijhorende prestatie-eisen gelden voor elk mobipunt. Elk mobipunt moet bijvoorbeeld zodanig ingeplant worden dat het gemakkelijk en veilig te bereiken is.

E. Ontwikkeling: wonen en attractoren. Een mobipunt kent een intense wisselwerking met de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving.

Elke prestatie-eis wordt inhoudelijk ingevuld aan de hand van de mobipuntenmatrix (hierover later meer). Bij de invulling wordt ook steeds een onderscheid gemaakt tussen essentiële prestatie-eisen en aanbevolen prestatie-eisen.

mobipunt prestatie-eisen

Locaties

Mobipunt centrum gemeente of stad

Een cluster van mobiliteit is vandaag de dag al vaak in de centra van steden en gemeenten terug te vinden: een autodeelstandplaats naast een fietsparking of in de buurt van een bushalte bijvoorbeeld. Dit soort plaatsen kunnen we gemakkelijk omvormen tot volwaardige mobipunten. Van zodra er dus aan alle criteria wordt voldaan, krijgt het mobipunt de nodige branding.

Mobipunt winkelcentrum

Winkelcentra hebben nood aan een goede bereikbaarheid. Om te vermijden dat zo’n centra enkel met de wagen bereikbaar zijn, is het nuttig om ook hier te investeren in een mobipunt met een brede waaier aan mobiliteitsalternatieven. Zo hoeven bezoekers niet per se over een wagen te beschikken en remt dit hen ook niet af om naar het winkelcentrum af te zakken.

Tip: Door een (liefst ecologische) naleveringsdienst te voorzien, hoeven bezoekers ook niet te sleuren met hun zware aankopen en wordt een bezoekje aan het centrum nog aangenamer.

Mobipunt bedrijvenzone

Ook op industriële sites of in KMO-zones zijn mobipunten mogelijk. Indien deze niet volledig kunnen ontsloten worden door traditioneel openbaar vervoer, kunnen zij wel via andere vormen van collectief vervoer bediend worden.

In bedrijvenzones is carpoolen een geschikte oplossing om het aantal autoritten te verminderen. Een mobipunt kan dienen als halte en promotieplek voor carpoolen.

Mobipunt ‘Park & Ride’

Park & Ride parkings zijn de perfecte locatie om diverse soorten mobiliteit samen te brengen. Vaak is er al een halte van openbaar vervoer en voldoende parking aanwezig. Dit biedt een perfecte locatie om een stevige fietsenstalling te installeren of om een carpoolparking te voorzien.

Op Park & Ride parkings kunnen mensen in de stadsrand parkeren (liefst met de deelwagen vanuit een ander mobipunt) en de laatste kilometers duurzaam afleggen. Of men vertrekt met de fiets uit het centrum en gaat verder met een deelwagen van de Park & Ride. Zo vermijden we overbodige auto’s in de stad.

Landelijke gebieden

Voor landelijk gelegen gebieden spelen vervoer op maat en basisbereikbaarheid een belangrijke rol. Op het eerste zicht lijken deze plekken niet geschikt voor autodelen. Toch zijn er in Vlaanderen voldoende goede voorbeelden waar autodelen werkt, vaak als alternatief van de tweede wagen. Zo worden in landelijke gebieden vooral particuliere auto’s gedeeld of auto’s van het gemeentelijk wagenpark. In het West-Vlaamse Heuvelland is er dan weer een bijzondere samenwerking met Solidariteit voor het Gezin. Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en Mpact delen graag de positieve ervaringen en werken graag mee aan innovatie concepten voor gedeeld autogebruik in landelijk Vlaanderen.

Het kan ook zijn dat een locatie zich er niet toe leent om erkend te worden als mobipunt. Toch kan het een belangrijke schakel zijn in de ontsluiting van de buurt. Hier kan je als gemeente investeren in duidelijke bewegwijzering naar de verschillende mobipunten in de bredere omgeving.