Buitenland 2018-11-07T10:55:06+00:00

Mobipunten in Bremen en Bergen

Samenwerking Bremen

Autodelen.net en Taxistop werken al verschillende jaren samen met de Stad Bremen. Eerst in het kader van het CARE-North+ project gevolgd door SHARE-North, beide zijn Interreg Noordzeeregioprojecten. We werken er samen om gedeelde mobiliteit te promoten en elkaar te inspireren.

In Bremen wordt een autodeelstandplaats in openbare ruimte – die verschillende duurzame vervoersmodi combineert zoals openbaar vervoer, wandel en fietsintrastructuur – al lang een “mobil.punkt” genoemd. Elk mobil.punkt is uitgerust met een zuil. De opening van zo’n nieuwe standplaats houdt telkens een heel communicatieplan én een engagement van stakeholders in. De sterke branding is één van de oorzaken dat autodelen in Bremen zo sterk aanslaat: midden 2018 telde de stad meer dan 15.000 autodelers. De stad heeft de ambitie voor 20.000 autodelers in 2020.

We werden geïnspireerd en voegden 3 elementen toe:

  1. Ambitie om een zelfde naam en daarbijhorende criteria te hebben in verschillende steden.
  2. Multimodale visie: Een mobipunt omvat minstens autodelen, fietsvoorzieningen en een halte voor collectief vervoer, net zoals in Bremen. Daarnaast kan een mobipunt nog meer openbare diensten omvatten zoals lockers of fietspompen.
  3. Een eigen logo: een pointer die de fysieke en de digitale wereld met elkaar verbindt: de bricks en bytes.

Mobilpunkt in Bergen

In mei 2018 vierde de Noorse Stad Bergen, een andere SHARE-North-partner, de opening van hun eerste mobilpunkt (zelfde naam, zonder punt). Zij werden enorm geïnspireerd door Bremen. Zij gebruiken het autodeelicoon (ontwikkeld in Nederland) om de parkeerplaatsen aan te duiden. Daarnaast volgen ze ook dezelfde aanpak om mobipunten zodanig te plannen dat ze tegemoet komen aan de behoeften van de omliggende gemeenschap, met steeds dezelfde basiselementen: duidelijke zuil, zichtbare en toegankelijke plaats voor carpooldiensten gelegen in de publieke ruimte.

Andere locaties

Ondertussen promoten Taxistop (via Interreg project G-PaTRA) en Autodelen.net het concept ook in landelijke gebieden. Zo komen er ook 55 “reishubs” in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen. Bovendien werken er verschillende landen samen in de Baltische regio via het cities.multimodal project.