Buitenland

Projecten werkend op het concept

SHARE-North project

Het SHARE-North project staat voor Gedeelde mobiliteitsoplossingen voor een meer leefbare en koolstofarme Noordzeeregio. De uitdaging om vervoer in de Noordzeeregio duurzamer te maken kan niet beantwoord worden met technologische oplossingen alleen – er is ook nood aan een gedragsverandering. Gedeelde mobiliteitsmodi en hun potentieel om deze uitdagingen aan te pakken zijn de hoofdfocus van het SHARE-North project.

Samenwerking Bremen

Autodelen.net en Mpact werken al verschillende jaren samen met de Stad Bremen. Eerst in het kader van het CARE-North+ project gevolgd door SHARE-North, beide zijn Interreg Noordzeeregioprojecten. We werken er samen om gedeelde mobiliteit te promoten en elkaar te inspireren.

In Bremen wordt een autodeelstandplaats in openbare ruimte – die verschillende duurzame vervoersmodi combineert zoals openbaar vervoer, wandel en fietsintrastructuur – al lang een “mobil.punkt” genoemd. Elk mobil.punkt is uitgerust met een zuil. De opening van zo’n nieuwe standplaats houdt telkens een heel communicatieplan én een engagement van stakeholders in. De sterke branding is één van de oorzaken dat autodelen in Bremen zo sterk aanslaat: midden 2018 telde de stad meer dan 15.000 autodelers. De stad heeft de ambitie voor 20.000 autodelers in 2020.

We werden geïnspireerd en bouwden het concept verder uit op Belgische bodem. Het resultaat lees je in de Start-to-mobipunt-handleiding.

Mobilpunkt in Bergen

In mei 2018 vierde de Noorse Stad Bergen, een andere SHARE-North-

partner, de opening van hun eerste mobilpunkt (zelfde naam, zonder punt). Zij werden enorm geïnspireerd door Bremen. Zij gebruiken het autodeelicoon (ontwikkeld in Nederland) om de parkeerplaatsen aan te duiden. Daarnaast volgen ze ook dezelfde aanpak om mobipunten zodanig te plannen dat ze tegemoet komen aan de behoeften van de omliggende gemeenschap, met steeds dezelfde basiselementen: duidelijke zuil, zichtbare en toegankelijke plaats voor carpooldiensten gelegen in de publieke ruimte.

G-PaTRA

Sinds het concept mobipunt meer en meer bekend is in België, promoten Mpact en Autodelen.net het ook in landelijke gebieden. Voor Mpact sluit het concept perfect aan bij het Interreg Noordzeeregio project G-PaTRA: Green-Passenger Transport in Rural Areas.

Ook de G-PaTRA-projectpartners van het OV bureau Groningen Drenthe promoten groen transport in rurale gebieden. Net als Mpact gebruiken ze het concept van een hub als oplossing om beter openbaar vervoer te voorzien voor de gemeenschap. Dankzij dit project komen er dus ook 55 “reishubs” in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen.

Verder streven we naar een sterk aanbod van pool opties (zoals bv. vervoer op maat), apps en een testend kader zoals het concept delende buurten (bv. Beveren-aan-de-Ijzer)

Transmobil

De hubs van het TRANSMOBIL project bieden de bewoners van de Frans-Belgische grens een oplossing voor beter vervoer in een regio met weinig tot geen alternatief voor de privé-wagen.

Het grensoverschrijdende netwerk van deze hubs biedt toegang tot een alternatief vervoer, tot sociale én commerciële diensten.

E-HubS

eHUBS wil demonstreren dat gedeelde elektrische mobiliteit een volwaardig, echt alternatief is voor de privé-wagen. Bovendien leidt dit tot minder uitstoot, minder verkeer en gedragsverandering, allemaal dankzij de hulp van slimme, gedeelde groene mobiliteits hubs.

Cities.multimodal project

(c) Cities.multmodal

10 steden uit 9 landen in de Baltische regio werken samen op het cities.multimodal project.

Ze plannen gezamelijk de mobiliteitspunten in en implementeren deze lokaal om het gebruik van multimodale, duurzame vervoerswijzen als alternatief voor privé-wagen te promoten.

Het project wil verandering brengen in de manier waarop burgers zich verplaatsen en hoe ze de verschillende types van vervoer en mobiliteit gebruiken.

Peripheral acces

(c) Peripheral Access project

Het Interreg CE project Peripheral Access richt zich op de verbetering van het openbaar vervoer in afgelegen regio’s in Centraal Europa.

Binnen dit project breidt het Regionale management (voor het metropoolgebied van Styria) een bestaand systeem van intermodale hubs in de stad van Graz uit naar een rurale site in zijn omgeving.