MobX-Totems

MobX-Totems

Bij de aankleding van een Hoppinpunt komt veel kijken. Om in aanmerking te komen voor de Hoppin-subsidies moet er voldaan worden aan een aantal kwaliteitseisen die in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de mobipunten (BVR) vervat staan. Het BVR vereist dat elk mobipunt is uitgerust met ‘informatiedragers’ en ‘infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken’. Daarnaast moet elk mobipunt toegankelijk zijn en omwille van herkenbaarheid en gebruiksgemak de richtlijnen van de Vlaamse Hoppin-huisstijl volgen.

De MobX totems vormen de inspiratie voor wat de Vlaamse Overheid vandaag benoemt als de ‘Hoppinzuil’. Ze markeren het mobipunt en zijn zichtbaar aanwezig in de publieke ruimte. Mobipunt vzw voorziet sinds 2018 speciale totems op maat van mobipunten.

Maak kennis met de Totem-familie

De Totem-familie bestaat uit drie moddellen. De MobX-L, de MobX-Touch en de MobX-S. De Vlaamse Overheid prefereert het gebruik van de grotere modellen MobX-L en MobX-Touch op Hoppin locaties omwille van de zichtbaarheid en herkenbaarheid in het straatbeeld. De toepassing van de compactere MobX-S adviseren we voor kleinschaliger ‘buurt-mobipunten’ of als aanvulling op omvangrijke locaties.

Wil je onze brochure ontvangen? Wens je extra informatie over de Totem-familie? Contacteer ons voor meer informatie!

MobX-L

De MobX-L is een totem met kader waarin de gewenste informatie over de locatie kan worden uitgehangen. De totem vervult een belangrijke oriëntatiefunctie en informeert de gebruiker over de aanwezige diensten. De MobX-L is universeel herkenbaar en duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. De aanwezigheid van de totem moet bij de gebruiker vertrouwen wekken: waar de Hoppin te zien is, bevindt zich een mobiliteitsoplossing op maat.

Uitrusting

De informatie op de MobX-L wordt zodanig vormgegeven om optimale herkenbaarheid, leesbaarheid en gebruiksgemak te bekomen. Het ontwerp van zowel
de totem als de informatiefiches voldoen aan de huisstijlregels van het merk ‘Hoppin’. De borden zijn verwisselbaar of te wijzigen via een deurtje aan de
achterzijde en kunnen dus gemakkelijk en tegen beperkte kost worden aangepast.

 • Duidelijk herkenbaar centraal oriëntatiepunt
 • Kaart van de omgeving en informatie over aanwezige vervoersmodi
 • Verlichting zodat de informatie ook ’s nachts duidelijk leesbaar is.

MobX-Touch

De MobX-Touch heeft héél wat functionaliteiten dankzij de aanwezigheid van een 32 inch touchscreen. Deze variant heeft dezelfde afmetingen als de MobX-L en neemt dus ook dezelfde rol op als een duidelijk herkenbaar centraal oriëntatiepunt. Door de toevoeging van het interactieve scherm heeft deze variant een palet aan extra functionaliteiten.

Uitrusting

Het scherm fungeert als digitale kiosk voor de gebruiker. Achter het venster is een scherm met bijkomende software geplaatst. Het glas van het aanraakscherm is versterkt en geschikt voor gebruik in de publieke ruimte. Op deze kiosk kan uitgebreide informatie getoond worden op maat van de gebruiker; het moet daarvoor echter kunnen worden aangesloten op het internet. De applicatie voorziet standaard locatie-specifieke informatie, aanvullende functionaliteiten kunnen worden.

 • Duidelijk herkenbaar centraal oriëntatiepunt
 • Realtime bus en treininformatie
 • Touchscreen met standaard applicaties voor verschillende vervoersmodi
 • Extra applicaties mogelijk op maat van de locatie en de gemeente
 • Publieke Wifi

Vraag onze brochure op en ontdek alle functionaliteiten van de MobX-Touch.

MobX-S

Het compactste model, de MobX-S, toont voorbijgangers de verschillende aanwezige mobiliteitsdiensten op de betreffende locatie. Door het kleinere formaat van de MobX-S is deze gemakkelijker toe te passen op locaties die weinig ruimte bieden, zoals in straten met langsparkeerstroken en een smal trottoir. De beperktere hoogte maakt dat dit model minder opvallend is van veraf. De MobX-S biedt even veel ruimte aan informatie als de MobX-L.

Gebruik

De MobX-S wordt voornamelijk gebruikt op kleinere ‘buurtmobipunten’ of aanvullend aan de grote totems bij grotere mobipunten. Het is immers mogelijk dat het mobipunt een grote oppervlakte beslaat en dat op verschillende toegangsroutes informatie wordt voorzien. Het kleine model heeft in dat geval een ondersteunende functie ten aanzien van de MobX-L of MobX-Touch. De MobX-S heeft geen aanvullende functies zoals verlichting of internetaansluiting.

Hoppin: zoveel meer dan een zuil

Vlaanderen krijgt meer dan 1.000 Hoppinpunten tegen 2024. Elk op hun eigen unieke locatie en binnen een eigen unieke context. Een goed Hoppin-punt is maatwerk, zowel tijdens het bepalen van de (mobiliteits)diensten, het ontwerp als tijdens de inrichting. Onze samenwerking met Leuven (Leuven pioniert met nu al meer dan 10 gerealiseerde Hoppinpunten) heeft dit ook telkens weer aangetoond. Daarom ontwikkelt Mobipunt vzw samen met Infopunt Publieke Ruimte momenteel heel wat extra producten om Hoppinpunten verder vorm te geven. Wat kan een meerwaarde zijn voor je Hoppin-punt?

 • Richtingaanwijzers in Hoppin-stijl.
 • Bordjes voor aan fietsbeugels, op maat van je gemeente. Maak duidelijk welke plaatsen gereserveerd zijn voor deelfietsen.
 • Thermoplasten, geef reizigers optimaal gebruiksgemak.
 • Maatwerk voor aankleding vuilnisbakken, wachthuisjes en straatmeubilair.

Heb je zelf nog vragen over de aankleding van je Hoppin-punt? Neem gerust contact op met info@mobipunt.be, wij helpen je graag verder in je zoektocht.