Home//Beeldmerk
Beeldmerk2018-09-13T12:54:06+00:00

Beeldmerk mobipunt

Vandaag bestaan in Vlaanderen op veel locaties autodeelstandplaatsen, met extra functies. Deze zijn op zich al mobipunten. Er is echter geen herkenbaarheid van het concept, zowel voor stadsplanners, als gebruikers. Het kind een naam geven en een duidelijke herkenbaar beeld dat in heel Vlaanderen gebruikt wordt, moet leiden tot toename van de kwaliteit, gebruik en versnelde invoering.

Taxistop en Autodelen.net hebben om die reden gekozen voor een duidelijke naam en beeldmerk en willen zo verder via gedeelde mobiliteit multimodaal gedrag faciliteren en promoten en aansluiten op de Vlaamse visie rond basisbereikbaarheid.

De naam ‘mobipunt’ is beschermd als merknaam. Daarmee willen de initiatiefnemers waken over de kwaliteit van de mobipunten. Het gebruik van het logo en de naam is toegelaten, indien voldaan wordt aan de voorwaarden van een mobipunt.

Het beeldmerk

Het ontwerp van het logo is niet zo toevallig. Het beeld is een pointer, gekend van plaatsaanduidingen op Google-Maps. Doorheen de pointer loopt de letter “M” van mobiliteit – mobility – mobilité. Het ontwerp is universeel en toont zo de ambitie van Autodelen.net en Taxistop.

De pointer maakt de link tussen het fysieke mobipunt en de digitale wereld.

Via deze website willen we uiteindelijk tot een databank komen van mobipunten waaraan alle digitale mobiliteitsdata gelinkt is. Mobipunten zullen zo een rol spelen in de routeplanners van de toekomst.

Kleurgebruik

Binnen de huisstijl van mobipunt is een viertal kleuren vastgelegd.

Download hier de volledige MOBIPUNT_mini_huisstijl.

Naam en ID mobipunt

Omwille van de duidelijkheid en latere integratie in routeplanners krijgt elk mobipunt een eigen naam en ID zoals Mobipunt Bloemekeswijk, Mobipunt Luchtbal of Mobipunt Zomergem-Dorp. De ID is de unieke determinant van ieder mobipunt en bestaat uit de prefix ‘MP’, gevolgd door een combinatie van de postcode waar het mobipunt gelegen is en een volgnummer, bijvoorbeeld ‘MP-1800.1’, ‘MP-9050.3’, …